หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


คุณมิติลาภ & คุณวิลาสินี คนไข้ที่น่ารักทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นพี่น้องกัน มารักษาเรื่องรอยดำหลังทำเลเซอร์และสิวหิน

คุณมิติลาภ & คุณวิลาสินี คนไข้ที่น่ารักทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นพี่น้องกัน  มารักษาเรื่องรอยดำหลังทำเลเซอร์และสิวหิน

คุณมิติลาภ & คุณวิลาสินี


คนไข้ที่น่ารักทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นพี่น้องกัน ด้านซ้าย >> คุณมิติลาภ อายุ 41 ปี เป็นพนักงานบริษัท มาจากเขตพญาไท มารักษาเรื่องรอยดำหลังทำเลเซอร์ QS NdYaG

ริ้วรอย รูขุมขน ส่วนด้านขวา >> คุณวิลาสินี อายุ 39 ปี เป็นพนักงานบริษัท มาจากเขตพญาไท เป็นน้องสาว มาด้วยเรื่อง กระตื้น สิวหิน ฝ้าเล็กน้อย ... ตอนนี้ดีขึ้น

มาก ๆ แล้วทั้ง 2 ท่านครับ

คนไข้ที่น่ารักทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นพี่น้องกัน ด้านซ้าย >> คุณมิติลาภ อายุ 41 ปี เป็นพนักงาน

บริษัท มาจากเขตพญาไท มารักษาเรื่องรอยดำหลังทำเลเซอร์ QS NdYaG ริ้วรอย รูขุมขน

ส่วนด้านขวา >> คุณวิลาสินี อายุ 39 ปี เป็นพนักงานบริษัท มาจากเขตพญาไท เป็นน้อง

สาว มาด้วยเรื่อง กระตื้น สิวหิน ฝ้าเล็กน้อย ... ตอนนี้ดีขึ้นมาก ๆ แล้วทั้ง 2 ท่านครับ

คุณมิติลาภ - แก้มขวา ก่อนรักษาที่จรัลการแพทย์ - เป็นรอยดำหลังเลเซอร์ QS NdYaG

ริ้วรอย รูขุมขน

คุณมิติลาภ - แก้มขวา หลังรักษาที่จรัลการแพทย์ด้วยเลเซอร์แบบพิเศษครั้งที่ 2 - รอยดำ

หลังเลเซอร์ ริ้วรอย รูขุมขน ดีขึ้นมาก ยังเหลือรอยชมพูแดงเล็กน้อย

คุณมิติลาภ - แก้มขวา หลังรักษาที่จรัลการแพทย์ด้วยเลเซอร์แบบพิเศษครั้งที่ 4 -รอยดำ

หลังเลเซอร์ ริ้วรอย รูขุมขน ดีขึ้นมาก หายเกือบ 100%

คุณมิติลาภ - แก้มขวา หลังรักษาที่จรัลการแพทย์ด้วยเลเซอร์แบบพิเศษครั้งที่ 4 - รอยดำ

หลังเลเซอร์ ริ้วรอย รูขุมขนดีขึ้นมาก หายเกือบ 100%

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view