หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


คุณสว่างศรี คนไข้ที่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาทาฝ้าสูตรแรง

คุณสว่างศรี คนไข้ที่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาทาฝ้าสูตรแรง


คุณสว่างศรีก่อนรักษาที่จรัลการแพทย์ 

ฝ้าเข้มเรื้อรัง สิว รอยสิว รูขุมขน ริ้วรอย หลุมสิว

เส้นเลือด - หน้าแดงจากการทายาฝ้าหลังทำเลเซอร์ครั้งที่ 3

ฝ้าเข้มเรื้อรังดีขึ้นมากๆ สิว รอยสิว รูขุมขน ริ้วรอย หลุมสิวดีขึ้นมาก หน้าเนียนขาวใสขึ้น ตึงกระชับขึ้น เส้นเลือด - หน้าแดงจากการทายาฝ้ายังมีอยู่ เพราะยังไม่ได้รักษาหลังเลเซอร์ครั้งที่ 4

ฝ้าเข้มเรื้อรังดีขึ้นมาก ๆ สิว รอยสิว รูขุมขน รื้วรอย หลุมสิวดีขึ้นมาก หน้าเนียนขาวใสขึ้น ตึงกระชับขึ้น หน้าแดง - รอยแดงหลังเลเซอร์น้อยลง (เส้นเลือด - หน้าแดงบางส่วนจากการทายาฝ้ายังมีอยู่ เพราะยังไม่ได้รักษา)ก่อนรักษาที่จรัลการแพทย์ 

ฝ้าเข้มเรื้อรัง สิว รอยสิว รูขุมขน ริ้วรอย หลุมสิว

เส้นเลือด - หน้าแดงจากการทายาฝ้าหลังทำเลเซอร์ครั้งที่ 3

ฝ้าเข้มเรื้อรังดีขึ้นมากๆ สิว รอยสิว รูขุมขน ริ้วรอย หลุมสิวดีขึ้นมาก หน้าเนียนขาวใสขึ้น ตึงกระชับขึ้น เส้นเลือด - หน้าแดงจากการทายาฝ้ายังมีอยู่ เพราะยังไม่ได้รักษาหลังเลเซอร์ครั้งที่ 4

ฝ้าเข้มเรื้อรังดีขึ้นมาก ๆ สิว รอยสิว รูขุมขน รื้วรอย หลุมสิวดีขึ้นมาก หน้าเนียนขาวใสขึ้น ตึงกระชับขึ้น หน้าแดง - รอยแดงหลังเลเซอร์น้อยลง (เส้นเลือด - หน้าแดงบางส่วนจากการทายาฝ้ายังมีอยู่ เพราะยังไม่ได้รักษา)ก่อนรักษาที่จรัลการแพทย์ 

ฝ้าเข้มเรื้อรัง สิว รอยสิว รูขุมขน ริ้วรอย หลุมสิว

เส้นเลือด - หน้าแดงจากการทายาฝ้าหลังทำเลเซอร์ครั้งที่ 3

ฝ้าเข้มเรื้อรังดีขึ้นมากๆ สิว รอยสิว รูขุมขน ริ้วรอย หลุมสิวดีขึ้นมาก หน้าเนียนขาวใสขึ้น ตึงกระชับขึ้น เส้นเลือด - หน้าแดงจากการทายาฝ้ายังมีอยู่ เพราะยังไม่ได้รักษาหลังเลเซอร์ครั้งที่ 4

ฝ้าเข้มเรื้อรังดีขึ้นมาก ๆ สิว รอยสิว รูขุมขน รื้วรอย หลุมสิวดีขึ้นมาก หน้าเนียนขาวใสขึ้น ตึงกระชับขึ้น หน้าแดง - รอยแดงหลังเลเซอร์น้อยลง (เส้นเลือด - หน้าแดงบางส่วนจากการทายาฝ้ายังมีอยู่ เพราะยังไม่ได้รักษา)


ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view