หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


IPL กำจัดขน

            IPL กำจัดขนถาวรได้อย่างไร?

            IPL ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 650-950 nm ทำงานโดยการส่งผ่านแสงลงไปที่ผิวหนัง เม็ดสีของขน (melanin) จะดูดซับพลังงานแสงจาก IPL ไว้ จนเกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นที่บริเวณรากขึ้น ที่อุณหภูมิ 72 °C รากขน และhair follicle จะถูกทำลาย ทำให้กระบวนการเจริญเติบโตของขนใหม่ถูกยับยั้ง ขนใหม่ที่งอกขึ้นมาจึงไม่สมบูรณ์ คือมีลักษณะ เส้นบางลง และสีจางลง ส่วนขนแก่เมื่อรากขนถูกทำลาย ขนก็จะตายและหลุดออกไปเอง (hair follicle เปรียบเสมือนบ้านของขน การเจริญเติบโตของขนเกิดขึ้นบริเวณนี้ และยังมีท่อเปิดที่ผิวด้านบนเพื่อให้ขนงอกยาวออกจากผิว)

            กำจัดขนถาวรแปลว่า จะไม่มีขนขึ้นบริเวณนั้นอีกเลยใช่ หรือ ไม่?
            การกำจัดขนถาวรด้วย IPL ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีขนขึ้นบริเวณนั้นอีกเลย 100% แต่หลังจบกระบวนการรักษาขนบริเวณนั้นจะลดลงประมาณ 80% ขนที่ตายไปแล้วจะไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีก แต่ขนที่เราเห็นงอกขึ้นมาใหม่หลังการรักษาประมาณ 6-12 เดือนนั้น เกิดจาก hair follicle ที่อยู่ใกล้เคียงกับอันที่เราทำลายไปแล้วสร้างขนขึ้นมา ซึ่งตอนนั้น hair follicle เหล่านี้ยังไม่เจริญเติบโตขนจึงไม่มีเม็ดสีสำหรับดูดซับแสงในเวลานั้น hair follicle เหล่านี้จึงไม่ถูกทำลายไปในตอนนั้น

            การกำจัดขนด้วยวิธีนี้มีความเจ็บปวดมากน้อยเพียงไร?
            ขณะทำการรักษา ผู้รับการรักษาจะรู้สึกเจ็บร้อนลึกๆใต้ผิวหนัง บริเวณที่มีเส้นขนหนาแน่นหรือเส้นขนขนาดใหญ่จะรู้สึกร้อนมากกว่าบริเวณอื่น ก่อนทำต้องทายาชาทิ้งไว้ประมาณ 20-60 นาที ขึ้นอยู่กับบริเวณที่จะทำการรักษา

            การกำจัดขนถาวรด้วย IPL จะทำให้ผิวใต้วงแขนขาวขึ้นด้วยหรือไม่?
            สาเหตุหนึ่งที่ผิวบริเวณรักแร้คล้ำก็คือ ตอขนที่งอกขึ้นมาใหม่หลังจากการโกนขน และการโกนขนทำให้เกิดการะคายเคืองกับผิวทำให้ผิวคล้ำ การกำจัดขนด้วยการถอนหรือแวกซ์ทำให้เกิดการระคายเคืองและตุ่มบนผิว 
การกำจัดขนถาวรด้วย IPL นั้นเป็นการทำลายรากขน ขนที่หลุดออกมาโดยไม่มีปุ่มรากขน จึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและตุ่มที่ทำให้ผิวดูไม่เรียบ ผิวจึงขาวเนียนใสขึ้น

            ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการรักษา?
            ควรหลีกเลี่ยงการอาบแดด ก่อนทำการรักษาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพราะถ้าบริเวณที่ทำการรักษามีสีเข้ม ผิวบริเวณนั้นจะดูดซับแสงได้เช่นเดียวกับเม็ดสีในขน อาจทำให้ผิวบริเวณนั้นไหม้ได้ ควรหลีกเลี่ยงการแวกซ์หรือถอนขนประมาณ 1-2 เดือนก่อนทำการรักษา เพราะบริเวณที่ wax รากขนบางส่วนหายไป และไม่มีเส้นขนให้ประเมินขนาดและสีขน ทำให้ไม่สามารถตั้งค่าพลังงานที่จะใช้ยิงได้ เมื่อไม่มีขนก็ไม่มีเม็ดสีให้จับพลังงานแสงเพื่อทำลายรากขน จึงไม่เกิดผลใดๆในการรักษาควรหลีกเลี่ยงการทำสีขนก่อนการรักษา เนื่องจากทำให้ไม่สามารถประเมินสีขนจริงได้ ทำให้การตั้งค่าพลังงานที่ใช้ยิงผิดเพี้ยนไป ผลการรักษาจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

            ขั้นตอนในการทำการรักษาเป็นอย่างไร?
            หลังจากแพทย์ประเมินขนาดและสีของขนแล้ว แพทย์จะตั้งค่าพลังงานเพื่อการรักษา 
            - จำเป็นจะต้องโกนขนให้สั้นที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงขนไหม้บนผิว ถ้าไม่โกนขนขนจะไหม้บนผิวทำให้ผิวไหม้ไปด้วย การโกนขนจะทำให้ยา                    ชาซึมผ่านผิวได้ดีกว่า 
            - ทายาชาทิ้งไว้ประมาณ 20-60 นาทีขึ้นกับบริเวณที่จะทำการรักษา
            - เมื่อเอายาชาออก และทำความสะอาดผิวเรียบร้อย จากนั้นจะทาเจลเย็นบนผิวเพื่อเป็นตัวกลางผ่านแสง 
            - ขณะทำการรักษาผู้รับการรักษาจะรู้สึกเจ็บร้อนลึกๆ ขณะยิงแสง
            - หลังยิงเสร็จ จะทายาลดการระคายเคืองทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที

            ผลข้างเคียงมีหรือไม่?
            ผลข้างเคียงที่พบบ่อยหลังทำการรักษาคือ บริเวณ bikini อาจเกิดสิวขึ้นประมาณ 4-5 เม็ดเนื่องจากขนที่ตายแล้วไม่สามารถหลุดจากผิวได้เอง บางรายหลังทำเสร็จจะเกิดตุ่มน้ำใสเล็กๆ บริเวณรูขุมขน หลังทายาลดการระคายเคืองแล้วตุ่มจะหายไปใน 1-2 ชั่วโมง

            จะต้องทำทั้งหมดกี่ครั้ง
            จำนวนครั้งในการรักษาขึ้นกับการสนองตอบกับการรักษาในแต่ครั้ง บริเวณที่ทำการรักษา ขนาดและสีของเส้นขน สีผิว และการทำการรักษาอย่างต่อเนื่องทุก 4-5 สัปดาห์ โดยเฉลี่ยประมาณ 5-8 ครั้ง ในบางรายอาจต้องใช้เวลาในการรักษามากกว่า

            ผลที่ได้รับหลังการรักษา
            หลังสิ้นสุดการรักษา บริเวณที่ทำการรักษาขนจะหายไปประมาณ 80% ขนที่เหลือจะมีขนาดเล็กบาง และสีจางลงมาก ผิวบริเวณที่ทำการรักษาจะเรียบเนียนขึ้น

            IPL hair removal เหมาะกับใคร?
            เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวขาว ถึงผิวสีน้ำตาลอ่อน และมีขนสีดำเข้มจนถึงน้ำตาลอ่อน ผู้ที่ต้องการกำจัดขนบริเวณที่ไม่ต้องการ เช่น ขนหน้าแข้ง ขนรักแร้ ขนหนวด เครา หน้าอก หลัง ขนบริเวรขอบbikini หรือขนใน bikini สิวเสี้ยนที่จมูก และผู้ที่ต้องการให้ใต้วงแขนเรียบเนียนใส ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view