หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


คุณคุณานนท์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา "สิว รอยสิวเรื้อรัง รูขุมขน หลุมสิวมีบ้าง กระเนื้อ กระตื้น "

คุณคุณานนท์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา

 "สิว รอยสิวเรื้อรัง รูขุมขน หลุมสิวมีบ้าง กระเนื้อ กระตื้น บทสัมภาษณ์คนไข้

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1617667211607986

           

  

ก่อนรักษาที่จรัลการแพทย์

สิว รอยสิวเรื้อรัง รูขุมขน หลุมสิวมีบ้าง กระเนื้อ กระตื้น

หลังเลเซอร์ครั้งที่ 1 (4 สัปดาห์)

สิว รอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมาก รูขุมขน-หลุมสิวดีขึ้น

กระเนื้อดีขึ้น-กระตื้นดีขึ้น

หน้าเนียนละเอียดขาวใสขึ้น

หลังเลเซอร์ครั้งที่ 4 

สิว รอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมาก สิวยังไม่กลับมา

รูขุมขน-หลุมดีขึ้น

กระเนื้อ กระตื้นดีขึ้น

หน้าเนียนละเอียดขาใสขึ้นชัดเจน

( 15 เดือน หลังเริ่มรักษา )

ลดการรักษาเป็นเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล

ทำเลเซอร์แบบทุกๆ 2-3 เดือน

สิว รอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมา สิวยังไม่กลับมา

รูขุมขน - หลุมสิวดีขึ้นมาก

กระเนื้อ-กระตื้นดีขึ้นมาก

หน้าเนียนละเอียดขาวใสขึ้นชัดเจน

ก่อนรักษาที่จรัลการแพทย์

สิว รอยสิวเรื้อรัง รูขุมขน หลุมสิวมีบ้าง กระเนื้อ กระตื้น 


หลังเลเซอร์ครั้งที่ 1 (4 สัปดาห์)

สิว รอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมาก รูขุมขน-หลุมสิวดีขึ้น

กระเนื้อดีขึ้น-กระตื้นดีขึ้น

หน้าเนียนละเอียดขาวใสขึ้น

หลังเลเซอร์ครั้งที่ 4

สิวรอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมาก สิวยังไม่กลับมา

รูขุมขน-หลุมสิวดีขึ้น

กระเนื้อกระตื้นดีขึ้น

หน้าเนียนละเอียดขาวใสขึ้นชัดเจน

( 15 เดือน หลังเริ่มรักษา)

ลดการรักษาเป็นเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล

ทำเลเซอร์แบบทุกๆ 2-3 เดือน

สิว รอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมาก สิวยังไม่กลับมา

รูขุมขน - หลุมสิวดีขึ้นมาก

กระเนื้อ-กระตื้นดีขึ้นมาก

หน้าเนียนละเอียดขาวใสขึ้นชัดเจน

 

ก่อนรักษาที่จรัลการแพทย์

สิว รอยสิวเรื้อรัง รูขุมขน หลุมสิวมีบ้าง กระเนื้อ กระตื้น

หลังเลเซอร์ครั้งที่ 1 (4 สัปดาห์ )

สิว รอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมาก  รูขุมขน-หลุมสิวดีขึ้น

กระเน้อ-กระตื้นดีขึ้น

หน้าเนียนละเอียดขาวใสขึ้น

หลังเลเซอร์ครั้งที่ 4

สิว รอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมาก สิวยังไม่กลับมา

รูขุมขน-หลุมสิวดีขึ้น

กระเนื้อ-กระตื้นดีขึ้น

หน้าเนียนละเอียดขาวใสขึ้นชัดเจน

( 15 เดือน หลังเริ่มรักษา )

ลดการรักษาเป็นเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล

ทำเลเซอร์แบบทุกๆ 2-3 เดือน

สิว รอยสิวเรื้อรังดีขึ้นมาก สิวยัไม่กลับมา

รูขุมขน - หลุมสิวดีขึ้นมาก

กระเนื้อ - กระตื้นดีขึ้นมาก

หน้าเนียนละเอียดขาวใสขึ้นชัดเจน


Tags : คุณคุณานนท์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view