หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


แบบประเมินผลการรักษาด้วยเลเซอร์แบบพิเศษอย่างละเอียด ปี 2554-2555

แบบประเมินผลการรักษาด้วยเลเซอร์แบบพิเศษอย่างละเอียด ปี 2554-2555

ผลสอบถามความเห็น การรักษา-การปรับสภาพหน้า
ด้วยเลเซอร์ โปรแกรมพิเศษ

                                                                        อ่านต่อ
ผลการประเมินการทำเลเซอร์แบบพิเศษ ในระหว่างการรักษา

                                                                        
อ่านต่อ 

แบบประเมินผล
การรักษาด้วยเลเซอร์แบบพิเศษอย่างละเอียด ปี 2554-2555

                                                                        อ่านต่อ

ลูกค้าเลเซอร์ของเรา

                                                                        อ่านต่อ

เสียงตอบรับจากใจ ของคนไข้เลเซอร์แบบพิเศษ

                                                                        อ่านต่อ

ผลการรักษา-ฝ้า-ด้วยเลเซอร์แบบพิเศษ ของ JSLC

                                                                        อ่านต่อชื่อ วัน-เืดือน-ปี อาการ เปอรเซ็นต์
 
K.ปรียาภรณ์
หลังเลเซอร์ครั้งที่ 2 วันที่  6 ก.ค 54

สิวดีขึ้น

80

รอยดีขึ้น

80

หลุมและรูขุมขนดีขึ้น

 

K.ผกามาศ

 

 

หลังเซอร์ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ค 54

สิวดีขึ้น

80-90

รอยดีขึ้น

20

K.วิภาวรรณ

 

 

หลังเลเซอร์ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ค 54

ฝ้าและกระดีขึ้น   

50

สิวหินดีขึ้น

50

K.ชนิตา

 

 

หลังเลเซอร์ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ค 54

หน้าโดยรวมดีขึ้น

 70

   

ผิวหน้าขาวใสขึ้น
อย่างชัดเจน

 ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view