หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


เกริ่นนำ-เป้าหมาย ของเรา

 


           เว็ปนี้เป็นส่วนของ " จรัลการแพทย์คลินิกคลินิกผิวหนัง-เลเซอร์ " ซึ่งผมเป็นแพทย์ผิวหนังประจำอยู่

นะครับส่วนนี้เป็น web จริงของจรัลการแพทย์เอง แต่ข้อมูลกำลังเพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ ครับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ

สร้างและตบแต่งเพิ่มเติม ยังไม่สมบูรณ์ 100 % ครับ

           สำหรับคนไข้ที่น่ารักของผม สามารถเข้ามา ทั ก ทา ย ผ ม หรือ ถ า ม คำ ถ า ม

ได้ใน " คุณถามมา เราตอบไป " และสามารถ ห า ค ว า ม รู้ ด้ า น ผิ ว ห นั ง เพิ่มเติมได้

ใน " บทความ ความรู้ ด้านผิวหนัง-ผิวพรรณ " ซึ่งจะทยอยใส่เนื้อหาให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

หรือถ้า อยากค้นดูว่าผมสามารถดูแล ให้คำปรึกษา ใ ห้ ก า ร รั ก ษ า เรื่องอะไรบ้าง

ก็เข้าไปดูที่ " การรักษาของ จรัลการแพทย์ " ครับ


           ใครมีข้อแนะนำ eg. เพิ่ม Function, Links etc. ก็ leave message ไว้ได้

 

วิสัยทัศน์

  ชัดเจนด้วยการรักษาคนไข้ทุกคนอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณสูงสุด

  เน้นความปลอดภัย ได้ผลไว-ดี เน้นความคุ้มค่า และที่สำคัญจริงใจ ดั่งทุกท่านเป็นญาติมิตร


จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ด้วยการรักษาคนไข้ทุกคนอย่างมีจริยธรรม

จรรยาบรรณสูงสุด เน้นความปลอดภัย ได้ผลไว-ดี เน้นความคุ้มค่า และที่สำคัญต้องจริงใจ ดั่งทุกท่านเป็นญาติมิตร

 

เรามีเป้าหมายในการรักษาที่ชัดเจน ไม่ไหวเอนตามกระแสทุนนิยม กระแสความสวยงาม กระแสดารา

แต่เป้าหมายของเราในแต่ละด้าน คือ

สิว    1. ป้องกันสิวอย่างถาวรและ ปลอดภัยระยะยาว
2. ป้องกันมิให้เป็นแผลเป็นหลุมสิวถาวรและฝ้าถาวร
ฝ้า   1. ป้องกันฝ้าอย่างถาวรและ ปลอดภัยระยะยาว
2. ป้องกันมิให้เป็นฝ้าลึกที่รักษายาก
กระ   1. รักษากระให้ดีสุด และ ปลอดภัยระยะยาว ไม่มีรอยคล้ำ รอยดำ
2. ป้องกันมิให้เป็นกระลึกที่รักษายาก
ริ้วรอย   1. ลดริ้วรอยแบบได้ผลลดการเกิดริ้วรอยใหม่
2. ป้องกันมิให้เป็นริ้วรอยแบบลึกที่รักษายาก
เลเซอร์   1. ได้ผลกว้างที่สุด ดีที่สุดปลอดภัยที่สุด ไม่มีรอยคล้ำ รอยดำในที่สุด
2. ป้องกันแผลเป็นใหม่ป้องกันฝ้าใหม่
3. ฟื้นฟูแผลเป็นเก่าทั้งหมด
4. จำกัดงบประมาณ ของเลเซอร์ ให้ชัดเจน

 

 

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view