หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


ควรรักษากับแพทย์ผิวหนัง ?

ควรรักษากับแพทย์ผิวหนัง ?

มาตรฐานแพทย์ผิวหนัง คืออะไร ?


บทความยังจะมีเพิ่มเติมเรื่อย ๆ

  • ใครมีคำถาม ถามมาได้เลย จะรวบรวมมาตอบครับ 


         แพทย์ผิวหนัง ต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร ? 

 

         ตอบ 


         เรียนแพทย์เฉพาะทาง ในโรงเรียนแพทย์ ที่มีการเรียนการสอน ด้านผิวหนัง ตามที่แพทยสภากำหนด

         ตามเวลาที่กำหนด อาจจะเรียน 3-4 ปี และ ทีสำคัญสอบผ่านวุฒิบัตร หรือ อนุมัตรบัตรได้ด้วย

         หรือ Thai Board of Dermatology

 

       

         ทำไมควรรักษากับแพทย์ผิวหนัง ?
 

         ตอบ 

       

         ถ้าเลือกได้ เราเป็นโรคผิวหนัง หรือ ภาวะผิดปกติที่ผิวหนัง ผิวหน้า แล้วดูไม่หายง่าย ๆ การรักษากับ

         แพทย์เฉพาะทาง ก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่า เพราะมีความเชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย
         และรักษาภาวะ โรคทางผิวหนัง มากกว่า  แพทย์ทั่วไป หรือแพทย์ด้านอื่น

         แต่ถ้าเราไม่สามารถหาแพทย์ผิวหนังได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ อาจจะปรึกษาแพทย์ทั่วไปก่อนก็ได้

         ถ้าลองรักษาสักพักแล้วไม่ดีขึ้น แล้วค่อยขวนขวายหาแพทย์ผิวหนังก็ได้

         ส่วนการรักษาผิวหน้านั้น ปัจจุบันมีแพทย์หลายกลุ่ม เปิดคลินิกรักษาหน้า ทั้งที่ไม่ใช่แพทย์ผิวหนัง

         บางที่เปิดเป็นสิบสาขา พยายามออกตัวว่าเป็นแพทย์ผิวพรรณ ผิวหน้า ซึ่งตามกฎหมายก็อาจไม่ผิด
         แต่ถ้าถามว่า ความรู้ ประสปการณ์ ความละเอียดในการรักษาคงไม่เท่าแพทย์ผิวหนัง ฉะนั้น ก่อนการรักษา

         ก็ควรพิจารณาให้ดีว่า คลินิกนั้น ๆ มีความน่าเชือถือแค่ไหน  และไม่ควรหลงเชื่อโฆษณามากเกินไป 

         แพทย์บางท่านที่ไม่ใช่แพทย์ผิวหนัง แต่พอมีความรู้ และเป็นแพทย์ที่มีจริยธรรมมากพอ ก็สามารถ

         ตรวจรักษาผิวของเราไดh และอาจจะดีกว่าแพทย์ผิวหนังบางท่านที่เน้นด้านธุรกิจมากเกินไปก็ได้

         ทั้งนี้นทั้งนั้น เราก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกรักษามากขึ้นก็ดีครับ อย่าโดนหลอกง่าย

 


         วิธีการรักษา ของแพทย์ผิวหนัง ต่างจากคลินิกรักษาหน้าทั่วไป หรือไม่ อย่างไร?
         

         ตอบ 

 

         แพทย์เฉพาะทางส่วนใหญ่ เรียนมามาก รู้ละเอียด จึงจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของการรักษา

         มากกว่าคลินิกรักษาหน้าทั่วไป .... ซึ่งเปิดมาเพื่อเน้นทำธุรกิจเป็นหลัก ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความถูกต้อง

         ของการวินิจฉัยสภาวะปัญหา และการรักษาที่เห็นผลจริง ปลอดภัยจริง

 

         ทำอย่างไร จึงรู้ว่า แพทย์ ท่านนั้น ๆ เป็นแพทย์ผิวหนัง ?

  

         ตอบ 


         เราสามารถตรวจเช็คได้ว่าแพทย์ท่านั้นเป็นแพทย์ผิวหนัง จากเวปไซด์ของสมาคมแพทย์ผิวหนัง

          http://www.dst.or.th/ เช่น ถ้าเป็นชื่อแพทย์ผิวหนัง ของผม ก็สามารถเสิร์จเจอได้ในหน้านี้

          http://www.dst.or.th/list_search.php
        แพทย์ที่รักษาหน้า ที่จบหรือดูงานด้านผิวหนัง จากทั้งในประเทศ หรือจากต่างประเทศ ที่เรียน

        หรือดูงานประมาณ ปี โดยไม่ได้ Board of Dermatology นับเป็นแพทย์ผิวหนังหรือไม่?

 

        ตอบ


        ถ้าตอบห้วน ๆ คือไม่เหมือน อธิบายต่อ คือ แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่ สมาคมแพทย์ผิวหนัง

        และ แพทยสมาคม รองรับ รับรอง คือแพทย์ที่ผ่านการสอบบอร์ด (วุฒิบัตร หรือ อนุมัติบัตร)

        ตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง)

        
         ส่วนแพทย์ทั่วไปนั้น จริง ๆ สามารถตรวจรักษาปัญหา โรคผิวหนังได้ โดยไม่ผิด กฏหมาย

         เพียงแต่อาจไม่รู้มาก ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาเท่าแพทย์ผิวหนัง แพทย์บางท่านก็ไม่สามารถเข้ารับ

         การเทรนเพิ่มเติมแบบ เต็มรูปแบบได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ก็จะเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เช่น

         เรียนแบบดูงานธรรมดา หรืออบรมระยะสั้น 3 เดือน 5 เดือน 1 ปี จากบางสถาบันทั้งในและนอกประเทศ

         ซึ่งก็ถือว่า ได้ความรู้เพิ่มเติมมา มากน้อยแล้วแต่เรียนที่ใด นานแค่ไหน และก็เป็นคนเอาจริงแค่ไหน

         แต่ให้เทียบเท่าแพทย์ที่เรียนมานาน และสอบผ่านบอร์ดมาคงไม่ได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็ถือว่า

         แพทย์บางท่านก็อาจใช้ประสปการณ์การดูงานมากมาย และการเรียนระยะสั้น มาปรับใช้กับ

         การรักษาจนเก่งขึ้นก็ได้

         อย่างไรก็แล้วแต่ ปัจจุบัน ก็มีคลินิกรักษาหน้ามากมาย ผู้เข้ารับการักษา ก็อาจจะใช้วิจารณญาณในการเลือก

         เข้ารับการรักษาด้วย เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ถ้าไม่แน่ใจ อาจจะปรึกษามากกว่า 1 ที่ ก่อนรับ

         การรักษาหรือ ดูภาพรวมคลินิกนั้น ๆ แพทย์ท่านนั้น ๆ ว่า ดูเป็นอย่างไรก็ได้ พูดแบบมีหลักฐาน

         ทางการแพทย์ และมีผลงาน มีรูปผลการรักษาจริง ๆ ของแพทย์ท่านนั้นให้ดู มีหลักการรักษาอย่างไรด้วย

 

         ทำไมถึงรู้ว่า คลินิกรักษาหน้านั้น ๆ  เป็นคลินิกแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ?

         ตอบ
   


         ถ้าเป็นคลินิกของแพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนัง ก็อาจจะมีคำว่า คลินิกผิวหนัง อยู่ด้วย หลังชื่อคลินิก

         ถ้าไม่มี ก็สอบถามทางคลินิกไปเลยว่า แพทย์ที่อยู่ทุกวันนั้น เป็นแพทย์ผิวหนังกี่คน คนไหนบ้าง

         เรียนกี่ปี จบสถาบันไหน สอบผ่านบอร์ดหรือไม่ ประสปการณ์มากน้อยแค่ไหน

 

         แพทย์ผิวพรรณ แพทย์ผิวหน้า แพทย์ชะลอวัย แพทย์ทางเลือก ก็มักจะ ใช่ หรือ

        ไม่ใช่แพทย์ผิวหนัง ?

 
         ตอบ


        ส่วนใหญมักจะไม่ใช่ ส่วนใหญ่แพทย์ผิวหนังมักจะใช้คำว่าแพทย์ผิวหนังเลย เพราะว่าเป็นคำที่บอก

        ความเชี่ยวชาญที่ยอมรับทั้งโลก ภาษาอังกฤษ คือ Dermatologist ไงครับ ส่วนแพทย์ผิวพรรณ ผิวหน้านั้น

        ผมไม่แน่ใจว่า มีศัพท์อะไรมาเรียกไหม Facial Doctor? Cosmetic Doctor? ต้องถามทาง

        สมาคมแพทย์ผิวหนังกันเอง แล้วหล่ะครับ

 

        หลัง ๆ จะมีแพทย์ด้านชะลอวัย เพิ่มเข้ามาอีก ก็ไม่ใช่แพทย์ผิวหนังที่เรียนมาโดยตรงด้านผิวหนังอยู่ดีครับ

        ยังไงความรู้ด้าน การรักษาวินิจฉัย-รักษา-แก้ปัญหา-ป้องกัน ปัญหาด้านผิวหนัง ผิวหน้า

        ก็ยังสู้แพทย์ผิวหนังตรง ๆ ไม่ได้อยู่ดี

 


        ร้านเสิรมความงาม หรือสปาหน้า สามารถทำคล้ายแพทย์ผิวหนัง ได้หรือไม่ ?

 


        ตอบ


       ไม่ไช่ เพราะจะเน้นไปทางนวด มาส์กหน้า ทรีทเมนท์ที่เป็นแบบดูแลมากกว่า แต่มีบางที่ก็อวดอ้าง

       สรรพคุณมากเกินไป


       บางที่ก็เอายาแพทย์แอบผสมเข้าไปในครีม เอาให้ผู้รับการบริการก็มี เพื่อให้หน้าขาวใส ซึ่งใช้ไปมา

       โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่ถูกต้อง ก็เสี่ยงเหมือนกันนะ ระวังไว้

 


        รักษาหน้า กับแพทย์ผิวหนัง อันตรายไหม ทำไมคนชอบพูดกันจังว่า หน้าบาง อย่างโน้น อย่างนี้

        รักษาระยะยาวได้ไหม ?

 
        ตอบ

       โดยส่วนตัว ผมคิดว่า ความปลอดภัยของแพทย์ผิวหนังที่รักษาคนไข้ น่าจะประมาณ 99.9 ถึง 99.99 %

       คงไม่ 100 % ยิ่งถ้าเราสามารถเลือกแพทย์ผิวหนังที่มีจรรยาบรรณดี รักษาแล้วดีขึ้นจริง

       เห็นผลไว และชัดเจน ไม่เลี้ยงไข้ ไม่โฆษณาเกินจริงแบบโอเวอร์

       ก็ยิ่งดี ถุกไหมครับ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.


      ตอนที่ 2  - 


        สิ่งที่เราควรรู้ ก่อนไปทำหน้ากับคลินิกตามห้าง คลินิกที่มีสาขามาก ๆ 

        คลินิกที่ไมใช่หมอผิวหนังจริง ๆ คลินิกที่พยายามจะแสร้งทำเป็นหมอผิวหนัง

        ที่เอาคอร์สอะไรก็ไม่รู้ ราคาถูกแบบเกินจริง หรือราคาแพงโอเวอร์แต่ทำแล้ว

        ไม่ได้ผลตามที่คุย แต่ดันเอามาให้เราซื้อ


      

   คำถาม -


   ทำไมไปทำเลเซอร์ตามคลินิกตามห้าง เวลาลดราคาเยอะ ๆ ถึงไม่ค่อยได้ผล

   ทั้ง ๆ ที่ ก็ใช้เลเซอร์ที่ชื่อคุ้น ๆ เช่น IPL 9ล9

   ( Update 21 กพ 55 )


   ตอบ


    เวลาบางคลินิก ลดราคาค่าเลเซอร์เยอะ ๆ แบบดูไม่น่าจะเป็นไปได้

    เช่น ลด 90-95 % ฟังดูดี ราคาถูกเหมือนได้ฟรี แต่พอทำจริง จะจบคอร์สแล้ว

    ยังไม่ได้ผลอะไรกลับมาเลย จนโยนคอร์สทิ้ง เหมือนโดนหลอกให้ไปซื้อยา

    ซื้อคอร์สเพิ่มเรื่อย ๆ มากกว่า


    โดยตรรกะ คลินิกรักษาหน้าส่วนใหญ่ตั้งขึ้นมา ขยายสาขากันมาก ๆ เพื่ออะไรหล่ะ

    เพื่อช่วยเหลือผู้คนหรือ ???  หรือเพื่อผลกำไรสูงสุด กันแน่ !!!!

    ทำไมต้องแข่งกันโฆษณา ลงแมกกาซีน เขียนบทความ ออกทีวี วิทยุ

    จ้างพรีเซนเตอร์ กันมากมาย แข่งกันดัมพ์ราคาค่ารักษาอย่างบ้าเลือด

    ไปเอา การรักษาใหม่ ๆ ไม่ผ่าน อย. เกือบทั้งโลก รวมทั้งในไทย

    เข้ามาโฆษณา หลอกล่อ ให้คนไปทำ แล้วก็ไม่ได้ผลกันมากมาย


    ทั้งหมด ทั้งมวล คือ เพื่อผลกำไร ใช่ไหม ???


    เพราะฉะนั้น การลดราคาแบบบ้าเลือดนั้น มักจะซ่อนอะไรไว้

    โดยที่คนไข้ส่วนใหญ่ มักคิดตามไม่ทัน ส่วนใหญ่ก็อะไรก็ได้ที่สามารถลดต้นทุน

    ให้ต่ำที่สุด โดยลดคุณภาพในเกือบทุกแง่มุม

    เพื่อให้การลดราคา 90-99% นั้น ไม่ขาดทุน หรือ ยังมีกำไร !!!!!!


    เช่น


       1. เอาเลเซอร์ตัวที่ ไม่ใช่ตัวจริงที่โฆษณา และมีราคาถูกกว่า 5-10 เท่า มาทำให้

          บางคลินิก หรือสถานเสริมความงามบางที่สามารถลดราคาได้ถึง 10 เท่า สบาย ๆ


       2. ยิงจำนวนช็อตของเลเซอร์ ลดลง ไม่ทำตามที่คนจ่ายราคาปกติได้ทำ

          เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนค่าช็อต

          หรือ ค่าหัวเลเซอร์ ซึ่งควรเปลี่ยนสำหรับคนไข้คนนั้น ๆ กลับนำมาใช้ซ้ำ

          ในคนไข้เป็นสิบ ๆ คน จึงทำให้ต้นทุนถูกลง แต่ก็ไม่ได้ผล หรือมีผลข้างเคียงได้


       3. พอจะทำเลเซอร์จริง ให้หมอที่จบใหม่ทำให้ ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกทำเหมือน

          หมอที่เก่งกว่าจะทำให้ เพราะหมอจบใหม่ ค่าแพทย์ถูกกว่า แต่ฝีมอก็ด้อยกว่า


       4. แถมแย่กว่านั้น บางคลินิก เอาเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่แพทย์ มาทำให้เลย

          ค่าแพทย์ บาทเดียวยังไม่ยอมจ่ายเลย พอไม่ใช่แพทย์ ทำจริง

          ทั้งไม่ได้ผล ทั้งมีผลข้างเคียง แก้ไม่ได้อีก


       5. เอาเลเซอร์ตัวนั้น ๆ แต่คนละรุ่น คนละบริษัทมาทำให้ เพราะรุ่นใหม่

          ต้นทุนค่าเครื่องเลเซอร์จะแพงมาก โดยเฉพาะคลินิกที่มีสาขามาก ๆ

          ไม่มีทางที่จะเอาเลเซอร์เกรด A มาลงทุกตัว ทุกสาขาได้ จริงไหม ?


       6. เล่นซ่อนแอบกับคนไข้ ราคาเลเซอร์ถูก แต่ดันหลอกขายยา ผลิตภัณฑ์

          ต่าง ๆ ในราคาเกินจริง เช่น คนไข้ปกติ ซื้อ 300 บาท

          พอคนไข้คอร์สเลเซอร์ราคาต่ำกว่าทุน ดันขาย 500 บาท ทั้งที่ยาเดียวกัน


       7. พอทำไม่ได้ผล ก็อ้างโน่นนี่ ที่เจอบ่อย ๆ ก็ผิวคนเราไม่เท่ากันบ้าง

          ก็บอกแล้วให้หลบแดดไง ให้อยู่กับบ้านไง ทำไมไม่ทำ

          ก็คุณไม่ยอมซื้อผลิตภัณฑ์ของเขา ที่ราคาแพง ๆ ไปใช้ไง จึงไม่ได้ผล

          ทั้ง ๆ ที่ตอนโฆษณา บอกว่าเลเซอร์อย่างเดียวได้ผลดีทุกอย่าง !!!


       8. เลเซอร์คอร์สราคาถูกเหมือนได้ฟรี เป็นแค่ตัวดึงคนไข้จำนวนมากเข้าไป

          เป้าประสงค์ที่แท้จริง คือคนไข้เฉพาะบางคนที่หลงเชื่อคนง่าย จะโดนกล่อมให้

          ซื้อคอร์สที่ราคาแพงตามปกติในท้ายที่สุด โดยอ้างว่า คอร์สราคาถูกไม่ดีพอ

          ทั้ง ๆ ที่ตอนอ่าน-ฟัง-ดูโฆษณา บอกว่าเลเซอร์คอร์สนี้ ได้ผลดีทุกอย่าง !!!


       9. บางคลินิก พอไปจะทำเลเซอร์ ก็จะหลอกให้ฉีดโน่นนี่ ในราคาถูกแบบไม่น่าเชื่อ

          เวลาทำจริง ก็ไปเอาของปลอม หรือของจริงใกล้หมดอายุ เปลี่ยนยี่ห้อกลางคัน

          ผสมน้ำเกลือมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ไปเอาหลอดเก่าของคนอื่นมาฉีดให้

          ฉีดของเราไม่หมดแล้วบอกว่าหมดเพื่อเก็บไว้ขายให้เราหรือคนอื่นอีก

          หลอกให้ฉีดมากกว่าความจำเป็นเพื่อหลอกว่า ยิงฉีดเยอะยิ่งราคาถูก 9ล9


      10. พอขายคอร์สราคาถุก ห็หวังให้คนไข้ส่วนหนึ่งไม่มาทำจริง เพราะพอทำครั้งแรก

          ไม่ได้ผล คนไข้ก็จะหายไปเลย จะได้ไม่ขาดทุนมาก แล้วก็ไปโฆษณา

          หลอกคนไข้ใหม่เข้ามาอีก คนที่ทำไม่ได้ผล ก็จะเปลี่ยนไปโดนคลินิกอื่นหลอกอีก


      11. คลินิกก็จะไม่รับผิดชอบในกรณีไม่ได้ผลตามจริง อ้างว่าคอร์สราคาพิเศษแล้ว

          ความรับผิดชอบก็จะลดไปตามราคาไง


      12. คลินิกพวกนี้ จะจับทางได้ว่า คนไข้เกือบ 100 % แม้ไม่ได้ผลจริงสักคน

          แต่ก็ไม่กล้าฟ้องเอาเงินคืน ไม่กล้าโวยวาย เพราะคอร์สราคาถูก ไม่คุ้มค่าเหนื่อย

          ในการโวยวาย เสียเวลา ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่า

          ทำบุญ-ทำทาน เอาเงินไปฟาดหัวหมอที่กลายเป็นหมาแล้วกัน


      13. แม้บางคนอยากเอาเรื่องจริง กลับไปอีกที ไม่เจอเจ้าหน้าที่ หรือหมอที่ขายคอร์ส

          เพราะ จนท หรือ หมอกลุ่มนี้ จะไหวตัวทันว่าหลอกขายของห่วย ๆ ให้

          ได้ค่าคอมมิสชั่นมาพอสมควร ต้องรีบหนี จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ

          ส่วนคลินิกก็จะอ้างว่า คนที่ขายคอร์สให้ ไม่อยู่แล้วนะ ช่วยไม่ได้


      14. คลินิกเปิดใหม่ บางที่แย่ไปกันใหญ่ คือเปิดมา เจอแต่ผีเข้ามารักษา

          ไม่มีคนไข้เลย ขาดทุนเดือนละหลายแสน พอใกล้จะเจ๊ง จึงรีบระดมทุนคืน

          ครั้งสุดท้ายก่อนปิด จึงหลอกขายคอร์สให้ได้มากที่สุด คอร์สบ้า ๆ บอ ๆ

          อะไรก็ขาย พอได้จำนวนหนึ่งเพื่อไปใช้หนี้ที่กู้มา หรือมีกำไรเล็กน้อย

          ก็ปิดคลินิกหนี หายตัวเข้าสายลม หนีไปเปิดคลินกใหม่ ชื่อใหม่ที่จังหวัดอื่นเลย


      15. ก่อนโปรโมชั่นจะมาโฆษณา รีบอัพราคาขึ้นไป 5-10 เท่า ก่อน

          แกล้งเปลี่ยนชื่อคอร์ส เปลี่ยนคุณสมบัติ เพิ่มโน่นนิด นี่หน่อย ให้คนไข้งง

          พอเพิ่มราคาไปแล้ว ค่อยกลับมาลดราคา 5-10 เท่าได้ไง

          สรุปว่า คนไข้โดนตุ๋นซะเปื่อย ๆ ๆ


    จริง ๆ คงมีอีกมากมาย สาธยายไม่หมด พวกแนวทางบ๊องส์ ๆ บ้องตื้นพวกนี้

    ที่ JSLC เราไม่ทำ แถมจะต่อต้านด้วย ที่นี่ขนาดตัวแถมฟรี เรายังเอาตัวจริง

    เลเซอร์แพงจริง ได้ผลจริง มาแถมให้เลย

    ให้ คือ ให้ ถ้าเราอยากลด เราลดให้จริง ลดได้แค่ไหน คือได้แค่นั้น

   

    หวังว่า ท่านที่มีบุญมาได้อ่านบทความข้อนี้ คงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่มากก็น้อยครับ

    หวังว่า คงจะโดนหลอกกันน้อยลงนะครับ


    ปล.

           .

    ไม่ได้บอกว่า รพ. เอกชน คลินิกไฮโซบางแห่ง ที่ชาร์จแพง ๆ จะดีนะครับ

    ของแพง ก็ควรได้ผลดีจริง ๆ ตามที่โม้ไว้ แต่ที่เห็นส่วนใหญ่

    ขนาดเลเซอร์ที่ครั้งละ 10000-30000 บาท หรือ ครั้งละ แสนกว่าบาท

    ยังไม่ได้ผลเลย แถมโคตรเจ็บ อีกต่างหาก เจ็บหน้าไม่เท่าไหร่ แต่เจ็บใจนี่ซิ แสบ

    แปลกแต่จริง !!!!!

       

       
              
---------------------------------------------------------------------

 

    ดีขึ้นชัดเจน เห็นผลทุกคนไว ได้ผลถาวร แน่นอนปลอดภัย

    รักษาด้วยความจริงใจ ไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจ แต่นี่คือชีวิตของเรา
Tags : รักษาหน้า เลเซอร์ แพทย์ผิวหนัง ปลอดภัย ได้ผลดี ไว

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view