หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


ตารางนัดเลเซอร์

ตารางนัดเลเซอร์


กรุณา เช็ค วันและเวลา ที่จะทำเลเซอร์ ด้วย

เพื่อ ให้การทำเลเซอร์ของทุกคน ไม่ต้องรอนานมากค่ะ


ถ้า ท่านต้องการเลื่อน หรือ ยืนยัน

กรุณาโทรศัพท์มาที่ เบอร์  081-556-0001, 086-344-8234

ทางคลินิกจะลงคิวล่วงหน้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ และ

ทางคลินิกจะโทรเพื่อยืนยันนัด ประมาณ 1-3 วัน ก่อนวันนัด

" ปล. คิวคนไข้ใหม่ ทางคลินิกอาจจะไม่ได้ใส่ลงไปในคิวนัดอันนี้นะค่ะ "


ขอบคุณค่ะ
-------------------------------------------------------------------

เดือน กรกฏาคม 2562

       วันที่                       ชื่อ                          เวลานัด         
17-07-62 คุณทองใส 10.00
คุณอริศรา 10.00
คุณศศิชา 10.00
คุณกรกนก 11.00
คุณชาญชัย 13.00
คุณฉัตรชนก 13.00
คุณกฤตพล 14.00
คุณอุมาพร
คุณวริศรา
14-07-62 คุณณัฐรินทร์ 11.00
คุณวีรวรรณ 11.30
คุณบุปผา 12.00
คุณรัฐวิชญ์ 12.30
คุณจรรย์จิรา 13.00
คุณอารุณี 13.30
คุณอรสา 14.00
คุณดลภัค 15.00
คุณเมนิสา 18.00
คุณวรัษยา 18.30
คุณศักดา 17.00
คุณรสสุคนธิ์ 10.00
12-07-62 คุณมัลลิกา 10.00
คุณดวงพร 11.00
คุณเบญญาพัฒน์ 13.00

คุณธัญญารัตน์

14.00
คุณสุดารัตน์ 15.00
10-07-62 คุณศรีสุดา 10.00
คุณเบ็ญญาพัฒน์ 10.00
คุณสุนิสา 10.30
คุณพัชร์ณฤณ 10.30
คุณวันทนา 11.00
คุณธนัญญา 14.00
คุณภาวิณี
09-07-62 คุณสุดารัตน์ 16.00
คุณพัชรณฤน 16.00
คุณสุนิสา 16.00
คุณพันนภา
คุณสุชาดา
คุณมณฑาจุฬา
คุณวรรณภา
คุณจรรย์จิรา
คุณปภาวี
07-07-62 คุณจันทิมา 15.00
คุณพรรณี 17.00
คุณมนตรี 17.00
คุณวารี 17.00
คุณปวีณา 20.00
06-07-62 คุณภัทราวดี 09.00
คุณปาริชาติ 09.00
คุณปิยะนันท์ 09.00
คุณวิริยะดา 09.30
คุณพัชร์ณฤน
คุณสุนิสา
05-07-62 คุณอัสรีย์ 9.45
คุณช่่อทิพย์ 10.30
คุณธัญญ์ฐิตา 11.00
คุณพวงผกา 12.00
04-07-62 คุณสิโรจน์ 16.00
คุณวิภาดา 16.00
คุณขอพรชนก 16.00-17.00
คุณจักราชัย 18.00
คุณชินภัทร์ 18.00
03-07-62 คุณจิตรลดา 10.00
คุณวรายุฑ 11.00
คุณสุพรรณี 14.00
คุณสุดารัตน์ 15.00
02-07-62 คุณเปมมิกา 16.00
คุณณัฐนันท์ 16.00
คุณวารี 17.00


                                                                            

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view