หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


อันตรายจากการใช้ยาทาฝ้าสูตรแรง ที่เกิดจากการใช้เสตียรอยด์

อันตรายจากการใช้ยาทาฝ้าสูตรแรง ที่เกิดจากการใช้เสตียรอยด์

คนไข้จริงที่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาสูตรแรงที่เกิดจากการใช้เสตียรอยด์


ลำดับที่ ปัญหา รูปและรายละเอียด
1 ฝ้า เป็นมานานกว่า 10 ปี เคยผ่านการรักษามาแล้วหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้ยารักษาฝ้าที่มีเสตรียรอยด์มานาน

 >>คลิก<<

2 ฝ้า และ เส้นเลือดจากการทางยาฝ้าสูตรแรงมาก คนไข้ทางนี้เคยผ่านการรักษามาแล้วหลายที่ คลินิกสุดท้ายให้ยาทาฝ้าสูตรแรงมาใช้ จนหน้ากลายเป็นเส้นเลือด

 >>คลิก<<

3 คุณปัทมา คนไข้ที่มีผลข้างค้างจากการใช้ยาทาฝ้าสูตรแรง เคยผ่านการรักษามแล้ว 2 ที่ ที่สุดท้ายรักษาอยู่ 3 ปี ทายาฝ้าอย่างเดียว

>>คลิก<<


4 คุณสว่างศรี คนไข้ที่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาทาฝ้าสูตรแรง คนไข้ท่านนี้เคยรักษามาแล้ว 3 ที่ รักษาโดยการทายาฝ้า มาตลอดหลายปี

>>คลิก<<


ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view