หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


คนไข้ที่มีปัญหาสิว รอยสิว หลุมสิว คนไข้ที่มีปัญหาสิว รอยสิว 

        ลำดับ                   ปัญหา                                         รูปและรายละเอียด                          
1 คุณเสฏวุฒิ คนไข้มีปัญหาสิว รอยสิว หลุมสิว จากการใช้ครีมสเตียรอยด์ 

         

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

   2 

คุณภวัต คนไข้ที่มาเลเซอร์รักษาปัญหาสิวอุดตัน

สิวอักเสบรอยสิวเรื้อรัง หลุมสิว

 

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

        3

คุณวิทวิชญ์ ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  "สิวอุดตันแบบสิวเสตียรอยด์ สิวอักเสบ หลุมสิวใหม่

หลุมสิวเก่า รูขุมขน รอยแดง รอยคล้ำสิว" 

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<


4

คุณคุณานนท์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา   "สิว รอยสิวเรื้อรัง รูขุมขน หลุมสิวมีบ้าง กระเนื้อ กระตื้น " 

      

 >>>> อ่านต่อคลิก <<<<

5

คุณอุมาภรณ์ :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา 

" หลุมสิวเรื้อรัง รูขุมขนกว้าง รอยแดง รอยคล้ำสิว สิวอุดตันจำนวนมากทั่วแก้ม-หน้าผาก  สิวอักเสบ กระเนื้อ "

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

6

คุณวุฒิสรรค์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา

" สิวอักเสบเรื้อรัง สิวอุดตันแบบสิวสเตียรอยด์ รอยแดงสิว หลุมสิวเรื้อรัง รูขุมขนกว้างที่เกิดจากการรักษาสิวที่ไม่ดีพอ " 

 >>>> อ่านต่อคลิก <<<<

7

คุณนิราพร  : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา   "ฝ้าเข้มเรื้อรัง สิวอุดตันแบบสิวสเตียรอยด์ สิวอักเสบ รอยสิว หน้าแดง เส้นเลือดฝอยจากครีมทาฝ้า กระตื้น รูขุมขน " 

>>>> อ่านต่อคลิก  <<<<


8

คุณณัฐนรี :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  สิวอักเสบเรื้อรัง สิวอุดตัน รอยแดงสิว รอยคล้ำสิว หลุมสิวใหม่

หลุมสิวเก่า รูขุมขนกว้าง แผลเป็นบุ๋มขนาดใหญ่ที่สันจมูกระหว่างคิ้ว  " 

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

9

คุณศิรินุช :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา 

 สิวอักเสบ รอยสิวเรื้อรัง หลุมสิวเก่า หลุมสิวใหม่ รูขุมขนกว้าง "

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

10

คุณธันญ์จิรา :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  " หน้าแดง-เส้นเลือดฝอยทั่วหน้า  สิวผด สิว Steroid รูขุมขนกว้าง รอยสิว "

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<


11

คุณสมพร :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์  ที่ใช้รักษาปัญหา 

"  สิวอุดตัน สิวผดเรื้อรัง ที่เกิดจากสเตียรอยด์ในครีมหน้าขาว 

รูขุมขนกว้าง หลุมสิว รอยแดง รอยดำสิว กระตื้น หน้าแดง เส้นเลือดฝอยจากการทาครีมหน้าขาว "

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

12

คุณณัติณชา :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์  ที่ใช้รักษาปัญหา 

"  ฝ้าเรื้อรังที่เกิดจากรอยดำหลังเลเซอร์

 เส้นเลือดฝอย-หน้าแดงจาก การทายาฝ้า-ยาทารอยดำ-ครีมหน้าขาว หลุมสิว หรือ

รูขุมขนกว้าง กระตื้น กระลึก สิว-รอยสิวเรื้อรัง "

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

13

คุณอุไรวรรณ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์   ที่ใช้รักษาปัญหา 

สิวอักเสบ สิวอุดตันแบบสิวสเตียรอยด์รอยสิวเรื้อรัง หลุมสิวเก่า หลุมสิวใหม่ รูขุมขนกว้าง  หน้าแดงงาย-เส้น เลือดฝอยจากครีมหน้าขาว "


>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

14


คุณชีวาภรณ์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์   ที่ใช้รักษาปัญหา 

หลุมสิวเรื้อรัง รูขุมขนกว้าง รอยแดง รอยคล้ำสิว ริ้วรอย สิวอุดตัดจำนวนมากทั่วแก้ม-หน้าผาก สิวอักเสบ กระเนื้อ หน้าแดงง่าย-เส้นเลือดฝอยจากสเตียรอยด์">>>>อ่านต่อคลิก<<<<

15

คุณเมวิกรณ์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์   ที่ใช้รักษา

ปัญหา 

สิวอุดตันแบบสิวสเตียรอยด์ สิวอักเสบ รอยคล้ำสิว หน้าแดง เส้นเลือดฝอยจาก

ครีมหน้าขาว กระเนื้อ รูขุมขน หลุมสิวเก่า หลุมสิวใหม่">>>>อ่านต่อคลิก<<<<

16

คุณญาณินท์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์   ที่ใช้รักษาปัญหา 

"สิวอักเสบ สิวอุดตันแบบสิวสเตียรอยด์ รอยสิวเรื้อรัง หลุมสิวเก่า หลุมสิวใหม่ รูขุมขนกว้าง"
>>>>อ่านต่อคลิก<<<<


17.สิวอุดตันเกิดจากกรรมพันธุ์และการทาครีมจาก Internet สิวอักเสบรอยแดงรอยดำ เกิดจากการแกะสิว บีบสิวเอง รูขุมขนกว้าง หลุมสิวเล็กๆ

>>>>อ่านต่อคลิ๊ก<<<<


18.

คุณศรินทิพย์ :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  " สิวอุดตันกระจายทั่วหน้า มีอักเสบบ้างมีรอยแดงรอยคล้ำสิว รูขุมขน รอยหลุมสิวใหม่ๆมีบ้าง ">>>>อ่านต่อคลิ๊ก<<<<

19.
คุณศิวพร :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  "สิวอุดตันแบบสิวสเตียรอยด์ สิวอักเสบ รอยแดง รอยดำสิวเรื้อรัง รูขุมขน หลุมสิวเล็กๆ กระเนื้อ"
>>>>อ่านต่อคลิ๊ก<<<<20
คุณกนกรัตน์ :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  "สิวอุดตันแบบสิว Steroid สิวอักเสบ รอยแดงสิวใหม่ รอยคล้ำสิว รอยดำสิว หลุมเล็กๆ รูขุมขนกว้าง กระลึกที่โหนกแก้มกระตื้น กระเนื้อ หน้าแดงง่าย-เส้นเลือดฝอย จากการทาครีมหน้าขาว"
>>>>อ่านต่อคลิ๊ก<<<<

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view