หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


คนไข้ที่มีปัญหา ฝ้า กระ

คนไข้ที่มีปัญหา ฝ้า กระ ริ้วรอย


           1          

 

 คุณชุตินันท์ :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา " ฝ้าเข้มลึกเรื้อรัง ริิ้วรอย รูขุมขน กระ กระเนื้อ  "

   

         

        

  >>>> อ่านต่อคลิก <<<< 

2

คุณจิตรลดา :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา ฝ้าเข้มเรื้อรัง  กระตื้น รูขุมขน ริ้วรอยเส้นเลือดฝอย หน้าแดงง่าย  "

>>>> อ่านต่อคลิก <<<< 

3

คุณวราภรณ์ :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา    " ฝ้าเข้มเรื้อรังที่แก้ม มีกระลึก-ฝ้าลึกที่โหนกแก้ม 

หน้าแดงง่าย - เส้นเลือดฝอยจากการทายาฝ้าครีมหน้าขาว รูขุมขน รอยสิว

หน้าหมองคล้ำ "

 

>>>> อ่านต่อคลิก <<<< 

4

คนไข้ที่มารักษารอยเบิร์นหลังเลเซอร์ "การรักษาฝ้าเรื้อรัง รอยดำ-รอยด่างขาวหลัง

 QS NdYAG เส้นเลือดฝอยจากยาทาฝ้า”

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

5

คุณนิราพร  : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา

 "ฝ้าเข้มเรื้อรัง สิวอุดตันแบบสิวสเตียรอยด์ สิวอักเสบ รอยสิว หน้าแดง เส้นเลือดฝอยจากครีมทาฝ้า กระตื้น รูขุมขน " 

 

>>>> อ่านต่อคลิก  <<<<

6

คุณนิตยา  : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์  ที่ใช้รักษาปัญหา 

 " ฝ้าลึกเข้มเรื้อรังกระลึก กระตื้น สิว รอยสิว หลุมสิว รูขุมขนกว้าง ตุ่มแผลเป็นนูนสิวที่คาง ไฝ ขี้แมลงวัน" 

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

7

คุณณัติณชา :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์  ที่ใช้รักษาปัญหา 

"  ฝ้าเรื้อรังที่เกิดจากรอยดำหลังเลเซอร์

 เส้นเลือดฝอย-หน้าแดงจาก การทายาฝ้า-ยาทารอยดำ-ครีมหน้าขาว หลุมสิว หรือ

รูขุมขนกว้าง กระตื้น กระลึก สิว-รอยสิวเรื้อรัง "

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<

8

คุณแทน :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์  ที่ใช้รักษาปัญหา 

"   ฝ้าเรื้อรัง และผลข้างเคียงจากยาทาฝ้ากับครีมหน้าขาว ทำให้เกิดจุดดำคล้ายฝ้าตกตะกอนใต้ผิวหนัง  สิวอุดตัน-รอยดำสิวที่มุมปาก หน้าแดง เส้นเลือดฝอยจากการทาครีมหน้าขาว

ริ้วรอย หน้าหย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับ  แผลเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่โหนกแก้มซ้าย  ">>>> อ่านต่อคลิก <<<<

9

คุณพวงชมภู :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์  ที่ใช้รักษาปัญหา   

"   กระเนื้อ - กระตื้น-กระแดดดีขึ้น ยังมีรอยแดงบ้าง  หลุมสิว-รูขุมขน-ริ้วรอยดีขึ้น หน้าอ่อนเยาว์ลง หน้าตึง ยกกระชับ เนียนขาวใสขึ้น" 

>>>> อ่านต่อคลิก <<<<


10

คุณพาณี :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์  ที่ใช้รักษาปัญหา     "   ฝ้าเข้มเรื้อรัง รูขุมขน ริ้วรอย รักษาคลินิกแห่งหนึ่งมาเกือบ 3 ปี  ด้วยเลเซอร์ราคาแพง ไม่ได้ผล  ทายาฝ้าจนหน้ามีภาวะหน้าแดงบ้าง  "     วิดีโอสัมภาษณ์คนไข้                              ก่อนรักษาที่จรัลการแพทย


>>>> อ่านต่อคลิก <<<<


11

คุณกาญจนา :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์  ที่ใช้รักษาปัญหา     "  ฝ้าเข้ม-ลึก-เรื้อรัง-กว้างทั่วแก้ม กระลึก กระตื้น ริ้วรอย รูขุมขน หน้าแดง  เส้นเลือดฝอยจากยาทา  " 


>>>> อ่านต่อคลิก <<<<


12

คุณสุภาภรณ์ :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา 

"ฝ้าลึกเข้มเรื้อรัง แก้มขวามากกว่าซ้าย รูขุมขนกว้าง สิว รอยสิว สิวหิน"

>>>>อ่านต่อคลิก<<<<

13
คุณชมนาท :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์ ที่ใช้รักษาปัญหา 

 " ฝ้าลึกเข้มเรื้อรังทั่วแก้ม 2 ฝั่ง มีกระตื้น รูขุมขน ริ้วรอย รอยสิว หน้าหย่อนคล้อย  "

>>>>อ่านต่อคลิก<<<<

14คุณเยาว์ : ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์   ที่ใช้รักษาปัญหา

"รอยด่างดำด่างขาวที่คาง(เกิดจากการทายาผ้า ครีมหน้าขาว และ การทำเลเซอร์)

ริ้วรอย รูขุมขน หน้าหย่อนคล้อย ริ้วรอย รูขุมขน หน้าหย่อนคล้อย 

(เกิดจากการทายาฝ้าครีมหน้าขาว)"

>>>>อ่านต่อคลิก<<<<

15.

  

คุณวรรณดี :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  " ฝ้าเข้มเรื้อรัง กระลึกที่โหนกแก้ม กระตื้น เส้นเลือดฝอย-หน้าแดงง่ายจากการทายาฝ้า รูขุมขน สิวสเตียรอยด์ รอยสิว "

>>>>อ่านต่อคลิ๊ก<<<<

16.
คุณลภัสรดา :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  "ฝ้าเข้มเรื้อรัง กระตื้น กระเนื้อ รอยด่างดำ-รอยด่างขาวหลังเลเซอร์มีบ้าง ริ้วรอย รูขุมขน หลุมแผลเป็นเล็กน้อย "
>>>>อ่านต่อคลิ๊ก<<<<
17.คุณศรีนวล :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

ที่ใช้รักษาปัญหา  "รอยดำเรื้อรังที่เกิดจากเลเซอร์-ฝ้าเรื้อรัง กระตื้น กระเนื้อ สิวหิน ไฝ ขี้แมลงวันอย่างละเล็กน้อย รอยด่างขาวหลังเลเซอร์- ยาทาฝ้า รูขุมขน-ริ้วรอย"

>>>>อ่านต่อคลิ๊ก<<<<

18คุณร่มรัฐ :  ผลการรักษาด้วยเลเซอร์เทคนิคพิเศษของจรัลการแพทย์

              ที่ใช้รักษาปัญหา  "รอยด่างดำ-ด่างขาวหลังไปทำเลเซอร์ QS NdYAG  ที่หางตา โหนกแก้มด้านบน

ยังมีฝ้าจาง ๆ และกระตื้นที่แก้มช่วงบนบ้าง มีหน้าแดงง่าย-เส้นเลือดฝอยจากการทายาฝ้ามาจากคลินิก

มีหลุมสิวขนาดเล็กบ้าง มีสิวอุดตัน รอยสิวเรื้อรังบ้างรูขุมขนกว้าง ใบหน้าหมองคล้ำ ">>>>อ่านต่อคลิ๊ก<<<<

     Tags : คนไข้ที่มีปัญหา ฝ้า กระ

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view