หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


*-- บทสัมภาษณ์คนไข้ที่น่าสนใจ --*

*-- บทสัมภาษณ์คนไข้ที่น่าสนใจ --*

  -  -  บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ -  -  

**เรื่องหลุมสิว,สิว**

ลำดับ วันที่สัมภาษณ์ ชื่อคนไข้ที่ให้สัมภาษณ์                                  Link                           
1

21-8-57

K.ธรา(หลุมสิว) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/755045737870142
2

8-6-57

21-6-57

K.ศิริพัทธ์(หลุมสิว)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/716960041678712

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/724248920949824

3

6-5-57

10-8-57

K.จุฬาลักษณ์(หลุมสิว)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/698915573483159

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/749440051764044

4 25-8-57 K.วนิดา(หลุมสิว+ฝ้า) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/756875327687183
5 24-10-57 K.มงคล(หลุมสิว) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/786804654694250
6 21-10-57 K.วิไลภรณ์(หลุมสิว) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/785236171517765
7

25-2-57

18-3-57

K.ธีระพิสิฐ(หลุมสิว)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/853290984712283

-

8

6-6-57

K.ไปรผดา(สิว+หลุมสิว) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/715839678457415

  -  -  บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ -  -  

**เรื่องฝ้า,กระ**

ลำดับ วันที่สัมภาษณ์ ชื่อคนไข้ที่ให้สัมภาษณ์                                  Link                           
1

16-10-57

K.อรสา(ฝ้า)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/782835115091204

2

5 -10-56

5-8-57

K.ดวงหทัย(ฝ้า)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/596926933682024

-

3 9-4-57 K.ภคมน(กระลึก) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/684893161552067


Tags :

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view