หน้าแรก ประวัติ รวมรูปภาพ ถามมา - ตอบไป History คนไข้ของเรา เว็บบอร์ด Video แผนที่เส้นทาง ติดต่อเรา

เมนู

 
Links Facebook


*-- บทสัมภาษณ์คนไข้ที่น่าสนใจ --*

*-- บทสัมภาษณ์คนไข้ที่น่าสนใจ --*

  -  -  บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ -  -  

**เรื่องหลุมสิว,สิว**

ลำดับ วันที่สัมภาษณ์ ชื่อคนไข้ที่ให้           สัมภาษณ์                                                                 Link                           
1 18-02-60

คุณณัฏฐกิตติ์ 

1.เรื่องเตือนภัยและได้ผลสิวรอยสิว

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1404808489560527

2

01-04-60

24-07-60

14-06-61

คุณญาณินทร์

1.เรื่องเตือนภัยสิว รอยสิว https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1075033765871336

2.เรื่องได้ผล สิว รอยสิว https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1152286851479360

3.เรื่องป้องกันเฝ้าระวังปัญหาไม่ให้ปัญหากับมาเยอะเหมือนเดิมหรือเยอะมากกว่าเดิม และเรื่องความปลอดภัยยาทา ครีมบำรุง กันแดด ทรีทเมนท์ ยากินสิว ยากินอื่น ๆ ของเราhttps://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/2006817119359658

3

21-02-60

18-11-60

คุณชีวาภรณ์

1. เรื่องเตือนภัย สิว รอยสิว https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1408623992512310

2. เรื่องได้ผล สิว รอยสิว https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1730307917010581

4

21-8-57

K.ธรา(หลุมสิว) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/755045737870142
5

8-6-57

21-6-57

K.ศิริพัทธ์(หลุมสิว)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/716960041678712

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/724248920949824

6

6-5-57

10-8-57

K.จุฬาลักษณ์(หลุมสิว)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/698915573483159

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/749440051764044

7 25-8-57 K.วนิดา(หลุมสิว+ฝ้า) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/756875327687183
8 24-10-57 K.มงคล(หลุมสิว) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/786804654694250
9 21-10-57 K.วิไลภรณ์(หลุมสิว) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/785236171517765
10

25-2-57

18-3-57

K.ธีระพิสิฐ(หลุมสิว)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/853290984712283

-

11

6-6-57

K.ไปรผดา(สิว+หลุมสิว) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/715839678457415

  -  -  บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ -  -  

**เรื่องฝ้า,กระ**

ลำดับ วันที่สัมภาษณ์ ชื่อคนไข้ที่ให้สัมภาษณ์                                  Link                           
1 09-07-58

คุณสุวภัทร

1.เรื่องเตือนภัยและได้ผลฝ้า กระ https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/919522908089090

2

03-12-58

26-05-59

คุณชุตินันท์

1. เรื่องเตือนภัย ฝ้า กระ https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/993293270712053

2. เรื่องได้ผล ฝ้า กระ https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1111695892205123

3

02-07-58

28-07-59

คุณชมนาถ

1. เรื่องเตือนภัย ฝ้า กระ https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/916169835091064

2. เรื่องได้ผล ฝ้า กระ https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1154606284580750

4

10-02-59

05-04-59

คุณกาญจนา

1. เรื่องเตือนภัย ฝ้า กระ https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1036118629762850

2. เรื่องได้ผล ฝ้า กระ https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1077721918935854

5

16-10-57

K.อรสา(ฝ้า)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/782835115091204

6

5 -10-56

5-8-57

K.ดวงหทัย(ฝ้า)

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/596926933682024

-

7 9-4-57 K.ภคมน(กระลึก) https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/684893161552067

คนไข้ที่มาด้วยปัญหาด้วยปัญหารอยเบิร์นหลังเลเซอร์ ปัญหาด่างขาว หลังจากยิงเลเซอร์ QS NdYAG

ลำดับ           วันที่สัมภาษณ์         ชื่อคนไข้ที่ให้สัมภาษณ์                                       Link                                                                       


1


21-04-60


คุณทองใส

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1482247965149912

2

22-02-61

คุณกชกร

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1856324567742248

3

07-02-61

คุณเปมมิกา

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1836097793098259

4

30-04-59

คุณชลัตถา

1.เรื่องเตือนภัย https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1077205305654182

2.เรื่องได้ผล https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1134540596587319

5

11-01-60

คุณณัฐรินทร์

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/1356547544386622

  -  -  บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ -  -  

คนไข้ที่มีปัญหา รักษารอยเบิร์น หลุมจากการแต้มน้ำกรด TCA

ลำดับ           วันที่สัมภาษณ์         ชื่อคนไข้ที่ให้สัมภาษณ์                                       Link                                                                       


1


26-03-62


คุณทองศรี

1. เรื่องเตือนภัย https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/868257743215607

2. เรื่องได้ผล https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/897137590327622

2

10-12-61

คุณขวัญฤดี 

คุณปภัทสรัณย์ 

คุณจริญญา

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/2348859741822059?__tn__=K-R

3

12-09-61

คุณขวัญฤดี

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/2183032835071418

4

10-10-61

คุณปภัทสรัณย์

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/2231148643593170

6

16-11-61

คุณจริญญา

https://www.facebook.com/JaranSkinClinic/posts/2303873332987367


Tags :

ระดับคอร์ส และ ราคาคอร์ส

BANNER
BANNER
BANNER
banner
BANNER
BANNER
Banner
Banner
  จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์
view